Privacy statement

Bij Karen van Gogh Permanente Make Up staat de privacy van bezoekers die de website https://karenvangogh‐pmu.nl/ bezoeken en personen die zich aanmelden om diensten af te nemen hoog in het vaandel. Wij zullen er dan ook alles aan doen om deze privacy te kunnen beschermen. In deze Privacyverklaring is beschreven hoe wij omgaan met de privacy van bezoekers met betrekking tot het gebruik van de website van Karen van Gogh Permanente Make Up. De verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op basis van de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt. Op onze Privacyverklaring is het Europees recht van toepassing.

Karen van Gogh Permanente Make Up, gevestigd op de Populierenlaantje 2, 1272 CW in Huizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Karen van Gogh Permanente Make Up
Kvk 71481761
Populierenlaantje 2
1272 CW Huizen
Telefoonnummer: +31 614276520
Email: info@karenvangogh‐pmu.com
Website: https://karenvangogh‐pmu.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken

Karen van Gogh Permanente Make Up verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik
maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een
overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Geslacht
 • Voor‐ en achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E‐mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch
 • Foto’s van voor ‐ en na de behandelig

Karen van Gogh Permanente Make Up verzamelt ook andere persoonsgegevens, het gaat hier om gezondheidsgegevens. Deze gegevens zijn nodig om de behandeling goed te kunnen uitvoeren i.v.m. eventuele contra indicaties. Deze gegevens worden genoteerd op het intakeformulier en worden digitaal verwerkt. Deze gegevens worden alleen bewaard zolang het nodig is voor de behandeling.

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. Karen van Gogh Permanente Make Up heeft hier geen controle over.

Karen van Gogh Permanente Make Up verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende
doelen:

 • verwerkt persoonsgegevens met als doel contact op te nemen met de client via telefoon, e‐mail of per brief, indien dit nodig is de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • verwerkt persoonsgegevens voor het opstellen van facturen
 • verwerkt persoonsgegevens in de zin van voor‐ en na foto’s
 • gebruikt persoonsgegevens voor de afhandeling van een betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Karen van Gogh Permanente Make Up neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of ‐systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Karen van Gogh Permanente Make Up) tussen zit.

Social Media

Karen van Gogh Permanente Make Up is actief op social media platforms zoals Facebook en Instagram. Wanneer u door middel hiervan  communiceert met de salon kan het zijn dat wij persoonlijke informatie van u ontvangen zoals uw (gebruikers)naam, profielfoto, woonplaats, emailadres. Deze gegevens zullen alleen gebruikt worden voor de doeleinden zoals vermeld in dit Privacy Statement.

Google Analytics

Karen van Gogh Permanente Make Up maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de Website gebruiken en hoe effectief onze eventuele Adwords‐advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP‐adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, als ook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Zie onderstaande links voor meer informatie hierover

https://policies.google.com/privacy?hl=nl
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Karen van Gogh Permanente Make Up zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Karen van Gogh Permanente Make Up verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Karen van Gogh Permanente Make Up en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar emailadres: info@karenvangogh‐pmu.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Karen van Gogh Permanente Make Up neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@karenvangogh‐pmu.com. Karen van Gogh Permanente Make Up heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit
  kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • SPF is een internetstandaard die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam emails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoelt zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
 • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam naar het hieraan gekoppelde IP‐adres; het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP‐adres.